Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
Tel.: 54/451-102; OM azonosító: 203030; Telephely kód: 031
E-mail: iskola@kfg.sulinet.hu
A hét
2019. október 17. csütörtök
Hedvig, Hédi

A gimnáziumi képzést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik jó tanulmányi előmenetelűek (min. 3,75) és felsőfokú továbbtanulásra készülnek.

Gimnáziumi osztályainkba – a hatosztályos kivételével – a központi felvételi (magyar nyelv és matematika) megírásával lehet bejutni, a jelentkezőket a felvételi teljesítmény és a hozott eredmények (7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok, az AJKP-ban tanulóknál az előkészítő év osztályzatai) alapján rangsoroljuk, ill. a belügyi rendészeti osztályba jelentkezőknek részt kell venniük egy fizikai képességszint felmérésén, és az egészségügyi alkalmasságukat is igazolniuk kell.

Első idegen nyelvként az angol vagy a német, második idegen nyelvként a 9. évfolyamtól a német, az angol, a francia, az olasz, orosz vagy a latin nyelv választható. 

Az iskolában lehetőséget biztosítunk különböző szakköri, sportköri foglalkozásokra, nyelvvizsga- előkészítőre, a 11. és a 12. évfolyamon pedig a továbbtanulás irányának megfelelően emelt szintű érettségi felkészítőkre, ill. az utazás és turizmus program tanulására.

Négy évfolyamos gimnázium

Az általános képzésre jelentkezők rangsorához a pontokat 50%-ban a hozott eredmények (7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok), 50%-ban a központi írásbeli felvételi eredménye alapján állapítjuk meg, azonos arányban számítva a magyar nyelvi és a matematikai teljesítményt.

Az emelt óraszámú matematikára jelentkezőknél a pontokat 50%-ban a hozott eredmények adják, a másik 50%-on belül 70%-ban vesszük figyelembe a központi matematikai felvételi dolgozat, 30%-ban a magyar nyelvi dolgozat eredményét. Akiknek az írásbeli felvételi teljesítménye nem éri el matematikából az 50%-ot, azokat erre a képzésre nem rangsoroljuk.

Az emelt óraszámú idegen nyelvre (angol) jelentkezőknél a pontokat 50%-ban a hozott eredmények adják, a másik 50%-on belül 70%-ban vesszük figyelembe a központi magyar nyelvi, 30%-ban a matematikai felvételi dolgozat eredményét.

A belügyi rendészetre jelentkezőknél a pontokat 50%-ban a hozott eredmények (7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok) adják, a másik 50%-on belül 30% a központi írásbeli, 70% a fizikai képességszint eredménye.

Hat évfolyamos gimnázium

Minden 6. osztályos általános iskolás tanuló jelentkezhet, akinek a tanulmányi eredménye jobb az átlagosnál, közismereti tárgyakból 4,0 fölötti.
Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi átlaga alapján rangsoroljuk.

Tanulható idegen nyelvek: angol vagy német haladó szinten (ez kb. 2 évi általános iskolai előképzettséget vagy ennek megfelelő tudásszintet jelöl).

A hatosztályos gimnáziumban is indítunk emelt óraszámú (heti +2 óra) csoportot matematikából, illetve idegen nyelvből. A matematikát,valamint az idegen nyelvet alaptantervű csoportban tanulók a 7. és a 8. évfolyamon a latint mint klasszikus műveltségi tárgyat tanulják.

Továbbtanulás az előző évek tapasztalatai, eredményei alapján – az átlagosnál nagyobb eséllyel – bármilyen irányban elképzelhető.